Technologia śrutowania poziomego, to jedna z trzech metod przygotowania podłoża nazywana również groszkowaniem lub blastrakowaniem. Firma APCON Building oferuje następujące usługi w zakresie powyższej technologii:

  • śrutowanie betonu,
  • śrutowanie stali,
  • śrutowanie posadzek.

Śrutowanie ma zastosowanie w szczególności w przypadku: usuwania mleczka cementowego, czyszczenia powierzchni betonu, kamienia, usuwania rdzy, cienkich powłok malarskich, żywicznych, oznakowania drogowego, uszorstniania, nadawania odpowiedniego profilu powierzchniom gładkim i wykonania powierzchni antypoślizgowej.

Powyższe stosuje się przy realizacji mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, tuneli, kładek, parkingów podziemnych, magazynów wielkopowierzchniowych, obiektów przemysłowych, dróg oraz lotnisk.